สั่งห้ามขายเหล้า

มุกดาหาร สั่งห้ามขายเหล้า -เบียร์ สกัด โควิด ชี้ฝ่าฝืนโทษหนัก

จังหวัดมุกดาหาร ยกระดับการป้องกันรวมทั้งควบคุมการระบาด ของ โควิด-19 สั่งห้ามขายเหล้า -เบียร์ ยาวถึงสิ้นเดือน ชี้ มีโทษอีกทั้งจำแล้วก็ปรับ

ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการมุกดาหาร ผู้กำกับการบริหารราชการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน จังหวัด มุกดาหาร ลงนาม ในประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร ฉบับ ที่ 6

โดยระบุว่า เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เห็นชอบให้ ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. -30 เม.ย.