ขนมจาวตาลเชื่อม

ส่วนผสม ขนมจาวตาลเชื่อม

1.จาวตาลสด 7 กิดลกรัม
2.น้ำตาล 4 กิโลกรัม
3.น้ำลอยดอกมะลิ 4 ถ้วยตวง

วิธีทำ เริ่มจากล้าง จาวตาล ให้ล้างให้สะอาด ต้มน้ำให้เดือน นำ จาวตาล ลงไปต้ม ประมาณ 15 นาที จากนั้นใส่น้ำตาลลงไป
ต้มต่อให้เป็นน้ำเชื่อม แล้วเติมน้ำลอยดอกมะลิลงไปด้วย จากนั้นก็ต้มเชื่อมจาวตาลต่ออีก 20 นาที สังเกตุให้ลูกตาลเหลืองนุ่มนวล